+389 72 204 250 contact@brainarc-skopje.mk

Што е QEEG?

qeeg2.png QEEG (квантитативна електроенцефалографија) е дијагностичка алатка која ја мери електричната активност на мозокот во форма на мозочни бранови, која е позната и како „мапирање на мозокот“.

Мозочните бранови се ритмички електрични импулси генерирани од милиони и милиони неврони, кои комуницираат едни со други преку синапси. Мозочните бранови можат да откријат важни информации за целокупната функција на мозокот, вклучително нивоа на стрес, шеми на размислување и емоции. QEEG може да открие модели на мозочни бранови кои се поврзани со импулсивност, когнитивна нефлексибилност, анксиозност и други симптоми.

Техниките за обработка на квантитативната електроенцефалографија (QEEG) и употребата на модерен аналитички софтвер за обработка на EEG/QEEG ни дава можност да ги видиме динамичките промени што се случуваат низ мозокот за време на задачите за когнитивно процесирање, а овој нов пристап може да се користи за да ни помогне во одредување кои области на мозокот се ангажирани и активно процесираат.

qeeg4.png

Како QEEG може да помогне?

QEEG помага да се разбере кортикалната електрична активност во мозокот. Може да покаже дали активноста во мозокот е превисока или прениска, и може да открие како мозочните клетки комуницираат едни со други. Тоа може да биде корисно на многу начини, вклучувајќи:

- Идентификување на когнитивни и психијатриски проблеми

- Покажувајќи како може да се подобрат шемите на вашите мозочни бранови

- Предвидување на одговорот на лекови, како на пример како веројатно ќе одговорите на антидепресивни лекови

- Обезбедување вредни информации за креирање персонализиран план за лекување (кој може да вклучува техники за биофидбек како што е неурофидбек) за да помогне во балансирање на вашиот мозок

- Следење на напредокот со различни терапии и третмани

- Обезбедува објективни информации што се користат за креирање на персонализирана програма за неурофидбек или други водичи за други терапии.

qeeg5.jpg

qeeg6.png

qeeg7.png

qeeg8.png

qeeg9.png

qeeg10.png

qeeg11.png

qeeg12.png

qeeg13.png

QEEG ни дава дополнителни информации за тоа како функционира мозокот и може да се користи за основни информации, како и за следење на напредокот со третманот. Можеме да ги користиме информациите од QEEG како водич за да ги одредиме најефикасните решенија кои ќе ви помогнат да го промените мозокот и да ја подобрите меморијата, да го зголемите фокусот и вниманието, да ја намалите депресијата, да ја минимизирате анксиозноста и да ги подобрите вкупните перформанси.

Како се прави QEEG­ ?

Да се ​​направи QEEG е едноставен, безболен процес кој трае вкупно околу 30 до 40 минути. Во соба, ќе седите мирно и релаксирано додека капата нежно е ставена на вашата глава. Капата изгледа слично на капа за пливање, освен што има прикачени електроди кои ја мерат електричната активност на мозокот. Електродите на вашиот скалп се поврзани со уред кој ги доловува сигналите од мозокот. Тој уред потоа е поврзан со компјутер кој ќе ги чита и процесира сигналите што електродите ги добиваат од мозокот. Тоа е процес од два дела.

  1. Електродите ќе ја снимаат мозочната активност додека седите тивко 5-10 минути со отворени очи.
  2. Електродите ќе ја снимаат вашата мозочна активност дополнителни 5-10 минути додека вашите очи се затворени.

qeeg15.png

qeeg16.png

qeeg17.png

 

Врз основа на овие две снимки на нервната електрична активност, се добиваат обрасци — или мапи — на мозокот. Со оваа информација, може да се проценат шемите на мозочни бранови и да се открие каква било нерамнотежа што може да придонесе за постоење на одредени симптоми. Ова може да помогне да се создаде персонализиран протокол кој ќе помогне да се балансира активноста на мозокот и да се минимизираат симптомите.

Мапирањето на мозокот (QEEG) се изведува за да се спореди мапата на мозокот на пациентот со нормалната мозочна активност на луѓето во истата возрасна група. Мапирањето покажува дали некоја област од мозокот функционира на поинакво ниво во споредба со врсниците. Понекогаш, симптомите се предизвикани од област или области на мозокот кои се недоволно активни, покажувајќи прекумерни бавни мозочни бранови кои предизвикуваат нарушено функционирање и симптоми.

Мозокот е составен од многу „функционални мрежи“ составени од неврони или мозочни клетки кои работат заедно синхронизирано за да извршуваат специјализирана функција. Со напредокот во невронауките кои се интегрирани во анализите на мозочните мапи, ние исто така можеме да видиме дали различните функционални мрежи во мозокот функционираат во нормални граници. Оваа технологија е водечка предност во науката и клиничката пракса денес и за мапирање на мозокот за АДХД, како и за мапирање на мозокот за нарушувања од спектарот на аутизам.

qeeg14.png

Мозочно мапирање за АДХД и аутизам

Кај АДХД и нарушувањата од спектарот на аутизам, симптомите често се резултат на погрешно поврзување или нерегулација во одредена мозочна мрежа, но тие исто така може да бидат резултат на неуспехот на некои мрежи да работат заедно за да спроведат сложено ментално функционирање или контрола на однесувањето/емоциите. Иако погрешното поврзување/нерегулација може да биде значајно кај АДХД, тоа е обично уште пообемно кај нарушувањето на аутистичниот спектар. Мозокот буквално функционира во хаос, нема ефикасна комуникација помеѓу различни региони или мрежи, што доведува до тоа детето да биде преоптоварено дури и од нормалните барања.

Подготовка за QEEG

Подготовката вклучува добар ноќен сон пред евалуацијата и јадење здрав оброк кој вклучува протеини пред снимањето. Од вас се бара да ја измиете косата со шампон и да не користите никакви регенератори или третмани за коса.

ЕЕГ-то ги следи и снима мозочните бранови. Електродите кои се наоѓаат на самата капа ги снимаат електричните импулси во мозокот и ги испраќаат сигналите до компјутер кој ги обработува резултатите. Тестот е неинвазивен и само од Вас се бара да седите мирни на стол.

Која е употребата на QEEG ?

Во психологијата и психијатријата обично се употребуваат тестови во проценка и самоизвестување на пациентот или тестирање што ги разгледува перформансите.

Овој нов објективен пристап може да се користи за да ни помогне да одредиме кои области на мозокот се ангажирани.

Резултатите од QEEG се корисни за водење на различни форми на третман, вклучувајќи неурофидбек, биофидбек, исхрана, лекови и интервенции во животниот стил.